Landbouw

Korporaal service kan voor u de in- en verkoop verzorgen van:

Fourage, zoals:

  • hooi 
  • stro
  • kuilgras
  • vee

En u kunt Korporaal Service ook inhuren voor agrarisch loonwerk, zoals maaien, harken, sloten, veeverzorging, etc.